Sylt & Marmelad

Vi läg­ger in egen sylt och marme­lad som finns till försäljn­ing i cafét.

plommonmarmeladhallonsylt