SOMMARTIDER

Nu rusar dagarna på och det är full aktivitet inför sommaren.

Den 6 juni har vi öppet för nation­aldags­fika med Flädervåf­fla eller Sju sorters kakfat.

Under som­maren kom­mer vi ha öppet ons­dag till söndag med lite län­gre öppet på ons­da­gar med ev. lite lättare måltider. Just nu håller vi som bäst på att testa fram menyn för som­maren. På sönda­gar är det som van­ligt Brunch mel­lan 11.00 — 14.00.

Cater­ing kan ni få alla dagar det är bara att ringa och boka